مدیریت ارتقای سلامت- هیات تحریریه
هیأت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اعضای هیأت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): 

 - دکتر طاهره اشک تراب، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 - دکتر اردشیر افراسیابی فر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

 - دکتر فاطمه الحانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

 - دکتر عنایت اله بخشی،دانشیار آمار حیاتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  - دکتر مهرنوش پازارگادی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 - دکتر حمید پیروی،استاددانشگاه علوم پزشکی تهران

 - دکتر محمدعلی چراغی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 - دکتر محمدعلی حسینی،دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 - دکتر سیده فاطمه حقدوست اسکویی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

  - دکتر فرخنده شریف، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 - دکتر حیدرعلی عابدی، استاددانشگاه آزاد اسلامی اصفهان- خوراسگان

  -دکتر عباس عبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله عج

-دکتر عباس عباس زاده، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- دکتر کیانوش عبدی، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر نعیمه سید فاطمی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر مسعود فلاحی خشکناب، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
- دکتر اعظم شیرین­ آبادی فراهانی، استادیار گروه کودکان دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 

- دکتر لیلا قلی زاده، استادیار دانشگاه فناوری سیدنی، استرالیا

-دکتر مسعود کریملو، دانشیار آمار حیاتی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر سید حبیب اله کواری، استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر سعاد محفوظ پور، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- دکتر علی محمد پور، استادیار دانشگاه علوم  پزشکی گناباد

- دکتر عیسی محمدی، استاد دانشگاه تربیت مدرس

- دکتر ندا مهرداد،دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر رضا نگارنده، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر کیان نوروزی، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

- دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

- دکتر مجیده هروی کریموی،استاد دانشگاه  شاهد

- دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتقای سلامت:
http://jhpm.ir/find-1.41.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب