:: دوره 11، شماره 5 - ( مهر و آبان 1401 ) ::
جلد 11 شماره 5 صفحات 65-51 برگشت به فهرست نسخه ها
پیش بینی خودپنداره دختران نوجوان بر اساس الگوی ارتباط والد- فرزند و خودشناسی انسجامی والدین آن‌ها
پروین صدقی ، آرزو شمالی اسکویی ، مینا مجتبایی
دانشگاه ازاد اسلامی ، rapsychologycenter@gmail.com
چکیده:   (578 مشاهده)
مقدمه: الگوی ارتباط والد-فرزند یکی از اجزای ضروری رشد فرزندان است و اغلب با مهم‌ترین موفقیت‌های ‌آن‌ها مانند توانایی‌های اجتماعی و شناختی مرتبط است. هدف پژوهش حاضر پیش بینی خودپنداره دختران نوجوان بر اساس الگوی ارتباط والد- فرزند و خودشناسی انسجامی والدین آن‌ها می باشد.
رو‌ش‌ کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند . از بین آن‌ها 460 دختر نوجوان به  همراه یکی از والدینشان به عنوان یک واحد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای و با توجه به معیار های ورود و خروج انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه خودپنداره" (Self-Concept Questionnaire)، "پرسشنامه الگوی ارتباط والد- فرزند" (Parent Child Communication Pattern Questionnaire) و "مقیاس خودشناسی انسجامی" (Integrative Self-Knowledge Scale) بود. روایی ابزارها با استفاده از روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. لینک پاسخگویی به پرسشنامه‌ها به صورت آنلاین و در سایت اینترنتی در اختیار دانش آموزان و والدین آن‌ها قرار گرفت. داده‌های پژوهش از طریق آنلاین در لینک طراحی شده پاسخگویی به پرسشنامه‌ها جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه  24 و آموس نسخه 24 و روش برآورد بیشینه احتمال استفاده شد. 
یافته ها: الگوی ارتباط والد- فرزند، خودپنداره دختران نوجوان را به صورت منفی پیش بینی کرد                                                                (β=-0/141 , P<0/05). خودشناسی انسجامی والدین، خودپنداره دختران نوجوان را به صورت مثبت پیش بینی نمود (β=0/548 , P<0/01). الگوی ارتباط والد-فرزند، خودپنداره دختران نوجوان را به واسطه خودشناسی انسجامی والدین به صورت منفی پیش بینی کرد (β=-0/052, P<0/05).
نتیجه گیری: خودپنداره دختران نوجوان بر اساس الگوی ارتباط والد- فرزند و خودشناسی انسجامی والدین آن‌ها پیش بینی می شود. برگزاری کارگاه های آموزشی برای خانواده ها جهت ارتقای الگوی ارتباط والد- فرزند و خودشناسی انسجامی والدین پیشنهاد می شود.
 
واژه‌های کلیدی: الگوی ارتباط والد- فرزند، خودپنداره، خودشناسی انسجامی، دختران نوجوان.
متن کامل [PDF 336 kb]   (375 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت سلامت
دریافت: 1400/8/20 | پذیرش: 1400/10/6 | انتشار: 1401/7/10XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 5 - ( مهر و آبان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها